Prospectors Coal Mine Pomade 128g

Coal Mine Pomade ,冇光澤,唔令身,好啞色,夠晒Matt,中強度定型,因為都算易推,所以啱晒手摷或用梳造型,造出層次自然嘅style !

PROSPECTORS COAL MINE POMADE 128g

HK$ 150.00 一般價格
HK$ 130.00銷售價格